Blog

Kategori Produk Apa Yang Paling HOT di Malaysia?

Fesyen? Elektronik? Kosmetik? Untuk menjawab soalan ini, kita perlukan data yang realistik. Apa yang saya maksudkan dengan realistik ialah data yang berasaskan kepada data sales sebenar. Di Malaysia, kita ada satu event Ecommerce yang terbesar iaitu #MYCYBERSALE. MYCYBERSALE ialah satu inisiatif oleh MDEC yang dimulakan pada tahun 2014 untuk menggalakkan lagi perkembangan industri Ecommerce di

Read More