Blog

E-Commerce Pada Trend Menaik

Apa itu E-Commerce?  E-Commerce atau Electronic Commerce ialah pemerdagangan produk atau perkhidmatan menggunakan jaringan komputer atau Internet. E-Commerce itu sendiri mempunyai banyak jenis dan cara aplikasinya. B2B : Business to Business – Laman web seperti Alibaba.com merupakan contoh aplikasi e-commerce B2B B2C : Business to Consumer – Laman web seperti Apple store merupakan contoh aplikasi

Read More

A-Z Asas Kejayaan Pemasaran Menggunaan Email

Pemasaran Email atau Email Marketing merupakan salah satu cara atau platform untuk pemilik produk/servis menyampaikan mesej kepada prospek atau bakal pelanggan. Di sini kita tidak bercakap berkenaan email satu persatu yang diterima dan dihantar kepada orang perseorangan tetapi kita bercakap berkenaan email yang dihantar secara pukal kepada ramai penerima dengan hanya sekali hantar. Kenapa Email

Read More