Blog

topm10 berita online

Senarai Top 10 Berita / Newspaper Online Di Malaysia 2019

Semakin banyak masyarakat atau komuniti dibangunkan, lebih banyak cara komunikasi diperlukan. Antara cara komunikasi adala suratkhabar. Suratkhabar memainkan peranan penting dalam kehidupan kita kerana melalui suratkhabar kita tahu apa yang berlaku melalui berita pada kawasan setempat, dalam negara atau di dunia. Akan tetapi, pada zaman kini. Kebanyakkan syarikat suratkhabar ini mengalami masalah jualan akhbar mereka

Read More